DNA-TESTER OCH ÖGONLYSNINGAR


Alla kennelns bedlington terriers är testade för koppartoxicos och ögonlysta
innan de används i avel. Även våra uppfödda bedlingtonvalpar testas för
koppartoxicos innan de flyttar till sina nya famljer, och alla valpköpare
informeras om resultatet.

Vi använder oss av labbet på SLU, Statens Lantbruksuniversitet, som också rasklubben,
SKBK, kräver för att bevilja valphänvisning. Alla våra DNA-resultat och ögonlysningar
finns dokumenterade hos SKBK.

SLU använder sig av DNA-markören CO4107 som har tre typkombinationer 1-1, 1-2,
2-2.De använder också DNA-markören CO4107B, som innehåller bokstavskombinationerna
a-a, a-b, a-c, c-c, b-c och b-b. Det är konstaterat att markörtyp 2 är kopplad till
den "sjuka" koppartoxicosgenen och att markörtyp 1 i de flesta fall är kopplad till
den friska genen.

Hundar av typkombinationen 1-2 är oftast anlagsbärare. Därmed kan vi vid de allra
flesta DNA-tester konstatera att en hund med DNA-resultatet 1-1 + någon bokstavs-
kombination är anlagsfri, 1-2 + någon bokstavskombination ofta är anlagsbärare av
sjukdomen och 2-2 + någon bokstavskombination ofta är sjuk.

Med den kännedom som uppfödarna har idag om koppartoxicos och med de DNA-tester som
finns, ska inga sjuka avelsdjur kunna användas i avel och inga sjuka valpar ska
behöva födas.

Läs mer om sjukdomen och arvsgången för koppartoxicos under sidan:

"VAD ÄR KOPPARTOXICOS?", klicka här!

KOPPARTOXICOS - DNA-RESULTAT PÅ VÅRA HUNDAR

ÖGONLYSNINGAR AV VÅRA HUNDAR

Copyright © 2004 - 2005 Familjen Lidsell