Koppartoxicos och ärftlighet


Sandy and Blue´s bedlington terriers är samtliga anlagsfria från koppartoxicos.
Fr v Rasmus, Ronja, Skrållan och Elvira.

Koppartoxicos....
är en medfödd, recessivt ärftlig ämnesomsättningsrubbning som förekommer hos bedlington terrier.
Levercellerna har inte förmåga att utsöndra koppar tillräckligt snabbt vid denna sjukdom,
utan blir så småningom fyllda med upplagrad koppar, vilket förstör dem.
Under lång tid visar hunden dock inga sjukdomstecken, även om levervärdet ALAT kan ha ökat
till mer än dubbla normalvärdet. I senare sjukdomsstadium uppträder symtomen på leversjukdom,
såsom matvägran, kräkningar, buksmärtor, avmagring och ofta gulsot.
Sjukdomen känns inte idag som något problem för rasen. Med hjälp av DNA-tester har svenska
bedlingtonuppfödare och rasklubben sedan många år tillbaka kontroll över vilka hundar som
som är lämpliga att användas i avel för att garantera friska valpar.

Ärftlig arvsgång
Koppartoxicos är en reccesivt ärftlig sjukdom. Med en schematisk beskrivning går det att
illustrera de enklaste modellerna av hur egenskaperna nedärvs. Anlagen kallas här för
bokstäverna stort R och litet r.

Dominata anlag får stora bokstaven R, medan reccesiva anlag får lilla bokstaven r.
Ett genpar kan då ha utseendet RR med två dominanta gener. Genuppsättningen kan också
vara rr, eller Rr. I genkombinationerna RR och Rr bestämmer det dominanta anlaget
egenskapen. I rr-uppsättningen bestäms egenskapen av den reccesiva genen, som inte
kan påverkas av den dominanta R-genen.

Gener från både mor och far
I modellen nedan betecknas R som ett friskt anlag och r som ett sjudomsanlag. I kombinationen RR finns
då en individ som är frisk och inte kan föra sjukdomsanlaget vidare till sina avkommor;
den hunden är frisk och i genetisk mening fri från anlaget i fråga. Genuppsättningen
Rr ger också en frisk individ, men en som är bärare av sjukdsomanlaget, anlagsbärare.
Kombinationen rr har det dubbla sjukdomsanlaget. Det döljs inte av någon dominant, frisk
gen. Individen med rr kommer alltså att få den reccessvit nedärvda sjukdomen.

I ett anlagsschema kan olika föräldrakombinationer ställas upp och anlagsspridning och
sjukdomsfrekvens beräknas enligt enkla regler. Man utgår från att varje avkomma mottar
den ena genen i ett visst genpar från sin fader och den andra genen i samma genpar från
sin moder. Som föräldrar kan då förekomma djur med anlagskombinationerna RR, Rr och rr.
De olika möjliga kombinationerna blir då: RR x RR, RR x Rr, RR x rr, Rr x rr och rr x rr.
Då koppartoxicos är en reccessivt ärftlig sjudom, ger RR x RR friska icke anlagsbärande
avkommor, medan rr x rr - en kombination av sjuka hundar, endast kan ge sjuka avkommor.
Övriga kombinationer ger varierande frekvenser av friska, sjuka och friska men anlagsbärande
avkommor.

Vi DNA-testar alla våra avelsdjur
Rasklubben för Bedlington terriern kräver att alla föräldradjur DNA-testas hos SLU, Sveriges
Lantbruksuniversitet, innan parning för att få valphänvisning. Även valparna bör testas
innan försäljning. Det är en regel som vi på kennel Sandy and Blue´s följer.

Reccessiv arvsgång vid olika föräldrakombinationer
OBS! Det här är en teoretisk beskrivning av nedärvningen.

1. Ena föräldern är frisk och fri från recessivt sjukdomanlag, RR.
Den andra föräldern är frisk, men recessiv anlagsbärare, Rr:

Ingen avkomma blir sjuk, 50 procent blir friska hundar utan sjukdomsanlaget,
RR. 50 procent blir friska med sjukdomsanlaget i enkel uppsätning och därför
symtomfria anlagsbärare, Rr.

2. Om båda föräldrarna är friska anlagsbärare, Rr, blir utfallet:

Teoretiskt sett får en valp på fyra defektanlaget i dubbel uppsättning och
blir därför sjuk, rr. 50 prcoent av valparna blir friska anlagsbärare,
Rr och 25 procent friska, utan sjukdomsanlag, RR. 2/3 av de till synes
friska avkommorna i en sådan här kombination är således anlagsbärare.
Det här är en kombination som inte rekommenderas, då resultatet kan slå
annorlunda.

3. Defekta djur med anlagsparet rr ska inte användas i avel, eftersom de
överför sjukdomsanlagen till alla sina avkommor. Utfallen blir vid
kombinatinen av sjuk anlagsbärande hund, rr, med frisk, ej anlagsbärande
hund, RR, att alla avkommorna blir friska anlagsbärare. Det här är en
kombination som inte rekommenderas, då en sjuk hund aldrig ska användas
i avel.

4. Kombintionen mellan en frisk anlagsbärare, Rr och en sjuk anlagsbärande hund
rr, resulterar i att hälften av avkommorna blir friska anlagsbärare och hälften
blir sjuka.
En kombination mellan två sjuka hundar rr x rr, resulterar i att alla avkommor
blir sjuka. Ingen av dessa kombinationer ska göras, då hundarna är anlagsbärare
och sjuka.

Mer information om koppartoxicos och ärftlighet finns på Skandinaviska
Bedlingtonklubbens hemsida: www.skbk.se.

Källa: Hundens sjukdomar; Birgitta Wikström och Josefine Öberg; ICA Bokförlag

Copyright © 2004 - 2005 Familjen Lidsell